Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy OSZW w Łosicach

rok szkolny 2020/2021

PrzewodniczącyJolanta Radziwonka

W-ce przewodniczący: Joanna Kisiel

Sekretarz: Barbara Przybylska

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący:Iwona Kamińska

W-ce przewodniczący: Piotr Wierzchucki

Członek: Beata Sobczuk

Członek: Agata Kucewicz