Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy OSZW w Łosicach

rok szkolny 2021/2022

PrzewodniczącyJolanta Radziwonka

W-ce przewodniczący: Iwona Kamińska

Komisja rewizyjna:

Przewodniczący: Agnieszka Lewandowska

Członek: Agnieszka Moczulska

Członek: Piotr Wierzchucki

Skarbnik: Renata Żych