Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Łosicach

Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Witamy na stronie internetowej
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  w Łosicach


"Nie można zmienić żadnego z dzieci na inne niż jest,
można obudzić to, co drzemie w duszy dziecka"

                                                                                                                                      Erich Fromm


OSZW w Łosicach  to społeczność złożona z 100 uczniów,

42 nauczycieli i wychowawców oraz pracowników administracji i obsługi.

Byliśmy na VI PODLASKIEJ SPARTAKIADZiE

 

 

18 maja 2016 roku odbyła się VI Podlaska Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Siemiatyczach pod hasłem „Jesteśmy Razem”. Naszą placówkę reprezentowała dziesięcioosobowa grupa uczniów w składzie: Marcin Antoniak, Marek Gałecki, Elwira Jankowska, Sylwester Kojko, Kacper Kokoszkiewicz, Mateusz Kosiński, Daniel Kryński, Dominika Lasota, Patryk Szejbut i Agnieszka Warda.

Zmagania sportowe rozpoczął Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych prowadzony ulicą 11 Listopada. Wszyscy uczestnicy przeszli barwnym korowodem pozdrawiając mijanych przechodniów oraz kierowców. Spotykali się z wielką życzliwością, uśmiechem i serdecznością. Następnie przenieśli się na halę widowiskowo – sportową. Po złożeniu przyrzeczenia dotyczącego przestrzegania zasad fair play przystąpiono do zawodów. Uczestnicy rywalizowali w różnych konkurencjach sportowych. Korzystali też z licznych atrakcji. Rywalizacja była bardzo zacięta, a jednocześnie  emocjonująca, zawodników dzieliły centymetry i ułamki sekund. Każdy uczestnik zgodnie z mottem Spartakiady „Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, będę wytrwały w swoim wysiłku” chciał uzyskać jak najlepszy wynik. Uczestnicy Spartakiady otrzymali złote medale, pamiątkowe puchary i dyplomy.

Urszula Wasiluk i Iwona Wysokińska

 

Zapraszamy na fotoreportaż do Galerii.

Tenis stołowy we WSOLI

 

 07 maja 2016 roku we Wsoli odbył się Mazowiecki Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych. W zawodach wzięło udział siedmioro naszych uczniów , w tym dwoje po raz pierwszy reprezentowało szkołę na zawodach wojewódzkich. Z zawodów ze złotymi medalami wróciły: Katarzyna Baryło, Agnieszka Porzezińska, Elwira Jankowska, które wygrały swoje grupy sprawnościowe. Srebrne medale zdobyły: Alicja Sidun, Angelika Michalska, Sylwia Teodorczuk. Startujący po raz pierwszy Patryk Szejbut i Monika Chwedoruk też odnieśli sukcesy przywożąc z tych zawodów brązowe medale.

Do zawodów młodzież naszego Ośrodka przygotowywał nauczyciel Sławomir Karbowiak 

Wydarzenia z działalności grupy pierwszej pomocy w internacie

W dniu 11.04.2016r. odbyło się spotkanie z  panią Ewą Onopiuk z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łosicach, na temat dopalaczy. Zajęcia odbyły się w formie warsztatów. W spotkaniu wzięła udział cała społeczność internacka. Podczas spotkania odbyła się prelekcja na temat szkodliwości zażywania dopalaczy, praca w zespołach polegała na wymyślaniu haseł dotyczących szkodliwości zażywania używek. Podczas prelekcji odbył się quiz z nagrodami. Wychowankowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, wykazali się szeroką wiedzą na temat zagrożeń wynikających z zażywania dopalaczy.

Więcej…

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.